Cần Thơ ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất và đời sống dân sinh

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Năm 2011, khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, trung bình mỗi xã của thành phố Cần Thơ đạt 6,22/19 tiêu chí. Sau 5 năm thực hiện Chương trình, trung bình mỗi xã đạt 16,42 tiêu chí. Thành phố Cần Thơ từ chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới tăng lên 12/36 xã đạt chuẩn, chiếm 33,33%. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã có thêm 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến 30/8/2019, Cần Thơ có 35/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ước đến tháng 12/2019, thành phố hoàn thành xây dựng 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2/4 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (huyện Phong Điền đạt chuẩn năm 2015 và huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn năm 2018) hoàn thành 100% kế hoạch của Trung ương giao đến năm 2020.

Theo thống kê, tổng nguồn vốn trung bình của một xã từ khi bắt đầu xây dựng đến khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là 296 tỷ đồng được huy động từ 4 nguồn chính là: ngân sách nhà nước chiếm 50,54%, vốn huy động doanh nghiệp chiếm 7,76%, vốn vay tín dụng chiếm 34,31% và vốn do nhân dân đóng góp chiếm 7,39%. Đặc biệt trong xây dựng cơ bản, các địa phương không để xảy ra tình trạng nợ đọng.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Thường trực phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ cho biết: Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình, kết quả nổi bật nhất mà Cần Thơ đạt được là đã huy động được nhiều nguồn lực, dồn sức đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, như các công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch nông thôn, trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa… Nhờ đó, diện mạo các vùng nông thôn của thành phố Cần Thơ có nhiều khởi sắc mới. Đời sống dân cư khu vực nông thôn được nâng lên, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm nhiều. Nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã và nhiều mô hình phát huy hiệu quả và được nhân rộng. Vấn đề sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục, đời sống văn hóa được chăm sóc tốt hơn...

Theo kế hoạch, đến năm 2020, 36/36 xã và 4/4 huyện của thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo của hai huyện Cờ Đỏ và Thới Lai đang khẩn trương hoàn thiện, nâng chất lượng thực hiện các tiêu chí để tiến tới thực hiện các thủ tục đề nghị Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, giai đoạn sau năm 2020, thành phố tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong giai đoạn 2010-2020, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của người dân thực sự được nâng cao, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. Hai huyện Thới Lai và Cờ Đỏ cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

Cần Thơ phấn đấu đến năm 2025 có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (42% số xã); 9/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 4/4 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, thành phố khuyến khích các huyện đã được công nhận trong giai đoạn 2016-2020 tiếp tục phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong giai đoạn 2020-2025, việc huy động, cơ cấu nguồn lực ngân sách đầu tư xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ được xác định phải tập trung ưu tiên cho các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất và đời sống dân sinh. Bên cạnh đó, thành phố sẽ đầu tư hỗ trợ các xã xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.
Thanh Liêm


Đề xuất