Cần Thơ phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long đánh giá chất lượng các giống lúa mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ


Thành  phố  Cần Thơ  đã  kết  hợp  với các  trường  đại  học, Viện  lúa  Đồng  bằng sông Cửu Long và các trung  tâm  nghiên  cứu khoa học trên địa bàn  hướng  dẫn  người  dân phương pháp trữ nước, giữ  nước  tại  chỗ;  bố trí lại các giống lúa có năng  suất,  chất  lượng cao,  khả  năng  chịu hạn  tốt;  thay  đổi  các loại  cây  trồng  chịu hạn,  tiết  kiệm  nước tưới  để  đảm  bảo  mùa vụ  trong  năm…  Đồng thời,  thành  phố  cũng khai  thác  nguồn  nước Sông Hậu dẫn vào các kênh  rạch,  từ  đó  điều tiết  nước,  giữ  nước, trữ nước cần thiết cho canh  tác;  nhân  rộng mô  hình  nuôi  cá  đồng trên  ruộng  lúa  sau thu hoạch ở các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh…

Cần Thơ chú trọng đẩy mạnh vòng quay sử dụng đất, không để đất sản xuất bị bỏ phí

Nhờ vậy, vụ Hè Thu vừa  qua,  dù  hạn  hán kéo  dài,  nước  Sông Hậu  xuống  thấp,  xâm nhập  mặn  vào  sâu, độ  mặn  tăng  cao bất thường  nhưng  thành phố Cần Thơ đã xuống giống được gần 78.000 ha,  trong  đó  diện  tích thu  hoạch  là  66.000 ha, đạt năng suất bình quân gần 6 tấn/ha.

Các đập đầu mối phát huy hiệu quả trong việc không để nước mặn xâm nhập vào vùng ngọt

Nhân rộng mô hình nuôi cá đồng trên ruộng lúa sau thu hoạch

Nông dân Cần Thơ chủ động sử dụng tiết kiệm nước tưới


Ươm cá tra giống tại đại học Cần Thơ

Nhiều hộ nông dân đào ao trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp


 

 

Đề xuất