Cần Thơ khai thác các nguồn lực để phát triển

Thực tế cho thấy, các chính sách về đất đai, phát triển thị trường, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước,... là những động lực chính của đổi mới và đem lại nhiều thành công cho kinh tế thành phố những năm qua. Tuy nhiên, các nguồn lực này hiện tại đã không còn giữ được lực và đà như trước đây. Chính vì vậy, để tiếp tục có những bước chuyển ngoạn mục, TP Cần Thơ rất cần những nguồn lực, những mô hình phát triển mới với hiệu quả, năng suất lao động cao hơn và vì sự phát triển con người nhiều hơn. "Nguồn lực mới chính từ nguồn nhân lực bậc cao, khoa học và công nghệ và từ chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, thành phố cần những chính sách năng động và quyết liệt để biến các nguồn lực (yếu tố sản xuất) này trở thành nội lực mới cho mô hình tăng trưởng mới"- Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thành Danh, nhấn mạnh.
 

TP Cần Thơ cần đóng vai trò tiên phong thực hiện thí điểm chương trình liên kết về tổ chức sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, thủy sản, cây ăn trái ở vùng ĐBSCL.

Theo đó, để phát triển nguồn nhân lực, thành phố cần xây dựng chiến lược dài hạn và đặt phát triển giáo dục đào tạo, đào tạo nghề trong mối quan hệ tổng thể và đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, cần xây dựng chiến lược dài hạn về đào tạo nguồn nhân lực bậc cao chuẩn bị cho quá trình công nghiệp hóa thành phố trong thời gian tới. Thực tế cho thấy, tuy cơ cấu chuyên môn được đào tạo tương đối phù hợp với cơ cấu kinh tế hiện nay của thành phố nhưng cơ cấu nghề nghiệp lại không tương ứng với cơ cấu kinh tế và cơ cấu chuyên môn được đào tạo. Điều này đòi hỏi thành phố phải điều chỉnh lại các chính sách khuyến khích, huy động và sử dụng lao động sao cho phù hợp. Và một trong những chính sách hàng đầu được đề xuất là phát triển thị trường lao động có định hướng; gắn đào tạo với sử dụng lao động; đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và quá trình công nghiệp hóa sắp tới.

Để trở thành trung tâm khoa học, công nghệ của ĐBSCL, thành phố cần có chiến lược phát triển khoa học, công nghệ theo hướng "đi tắt, đón đầu" bằng cách dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng cho các đề án phát triển công nghệ sinh học, bảo quản chế biến nông sản, thông tin truyền thông, tự động hóa, vật liệu mới... Đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ; nghiên cứu và phát triển (R&D); liên kết với các viện, trường trong nước và quốc tế để hình thành và phát triển thị trường khoa học công nghệ. Bên cạnh các yếu tố bên ngoài, doanh nghiệp TP Cần Thơ cần tiếp tục củng cố nội lực để vững tin hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng. Trước hết, doanh nghiệp tăng cường sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ. Bởi doanh nghiệp chỉ thực sự vững mạnh để đối phó với bên ngoài khi nội bộ ổn định với bộ máy làm việc hiệu quả. Một vấn đề không kém phần quan trọng là doanh nghiệp phải nhanh chóng ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.


Đề xuất