Cần Thơ đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Theo ông Trần Việt Phường, việc thành lập quỹ này rất cần thiết với Cần Thơ để huy động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ phát triển du lịch. Cụ thể, quỹ sẽ được dùng để đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực trong quản lý du lịch. Nếu được thành lập, nguồn quỹ này sẽ bao gồm phí tham quan, đóng góp của các doanh nghiệp du lịch, từ các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ du lịch và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm đồng tình với đề xuất của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và đề nghị Sở sớm xây dựng đề án, tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành để trình HĐND thành phố. Nguồn tiền cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo phương châm vận động xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm phát biểu.
Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Cần Thơ đã xây dựng quy hoạch phát triển du lịch tầm nhìn đến năm 2030 và đã có sự điều chỉnh. Theo ông Lê Văn Tâm, với thực trạng phát triển du lịch của Cần Thơ hiện nay cần kêu gọi, huy động các nguồn lực, đặc biệt là huy động xã hội hóa trong dân tham gia phát triển du lịch với định hướng về các lĩnh vực. Tuy nhiên, để phát triển du lịch thì không chỉ dừng lại ở huy động nguồn lực xã hội hóa mà trong đó có sự đầu tư của Nhà nước, các doanh nghiệp để tạo ra cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, văn hóa – xã hội. Để phát triển du lịch, mỗi địa phương phải có các hoạt động, sản phẩm du lịch đặc thù riêng; thành phố cũng phải chấn chỉnh lại hoạt động du lịch về phương tiện phục vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm du lịch hay các cơ sở phục vụ du lịch…

Ông Lê Văn Tâm cũng cho biết, Thành ủy Cần Thơ đã có Nghị quyết về phát triển du lịch, xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Để làm được điều này, tỷ trọng của du lịch phải được nâng lên và có sự tham gia đồng bộ của nhiều ngành, nhiều nguồn, đặc biệt là người dân để du lịch Cần Thơ thực sự trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước, nhất là phát huy hiệu quả của các di tích, danh lam thắng cảnh hiện có của thành phố./.
Thanh Liêm 

Đề xuất