Cần thay đổi cách tiếp cận để phát triển ngành ca cao

Tuy nhiên, thời gian qua diện tích ca cao giảm từ 25.700 ha năm 2012 xuống chỉ còn 16.800 ha trong năm 2014. Nhiều nơi người nông dân vẫn chưa mặn mà với loại cây trồng này.

Thực trạng này đòi hỏi ngành nông nghiệp và các địa phương cần nhìn nhận lại cách tiếp cận, chỉ đạo đối với việc phát triển cây ca cao trong thời gian qua, qua đó tìm ra những giải pháp phát triển mới phù hợp hơn, nhất là trong bối cảnh dư địa "xấu" về phát triển ca cao vẫn còn nhiều. 


Đề xuất