Cần giới thiệu các di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc vào trường học

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái và Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung chủ trì Hội nghị

Bà Quàng Thị Thời phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Thời cho rằng trong thời đại giao lưu, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, gắn với phát triển kinh tế thị trường, nền văn hóa dân tộc nước ta có nhiều cơ hội để tiếp thu các tinh hoa tiên tiến.

Tuy nhiên, nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc đang có nguy cơ mai một. Đặc biệt, cuộc sống hiện đại cùng nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài đã khiến một bộ phận không nhỏ nhất là thế hệ trẻ không còn niềm đam mê với những phong tục tập quán của dân tộc mình. Nhiều nét văn hóa đã bị giao thoa giữa dân tộc này với dân tộc khác...

Vì vậy cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật và di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc vào trường phổ thông, chuyên nghiệp trên địa bàn các tỉnh thành trong cả nước.

Để văn hóa cơ sở thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia.

Ông Bàn Văn Đức đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Cùng với đó, đại biểu Bàn Văn Đức, dân tộc Dao đến từ Sơn La cũng có ý kiến đề nghị Đảng, nhà nước quan tâm, cấp kinh phí hoạt động để tổ chức các lớp dạy tiếng – chữ dân tộc, dân ca tục ngữ, múa hát và cúng lễ nhằm bảo tồn, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán truyền thống dân tộc cho các thế hệ sau.
Anh Đào
 
Tin liên quan:


Đề xuất