Cần đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ đồng bào dân tộc ở Lào Cai

Công nhân Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai lắp đường dây đưa điện về xã biên giới Tung Chung Phố, huyện Mường Khương. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Thực hiện các nguồn vốn đầu tư theo Chương trình 135, Nghị quyết 30a/NQ-CP; Quyết định 293/QĐ-TTg và một số chính sách khác, trong 6 tháng qua, Lào Cai đã cho xây dựng nhiều công trình như phòng học, nhà bán trú cho học sinh, bê tông các tuyến đường giao thông ra biên giới, đường bê tông thôn bản, bê tông kênh mương thủy lợi, xây mới nâng cấp trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực... tại các xã được hưởng lợi từ chính sách. Tuy vậy, các công trình này bị chậm ở rất nhiều khâu như: chậm quyết toán các công trình hoàn thành, chậm hoàn thành các công trình chuyển tiếp và đặc biệt các công trình khởi công mới năm 2017 chưa được triển khai thực hiện.

Kết quả thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai cho thấy, nguyên nhân của tình trạng trên là do năng lực của một số nhà thầu thi công chưa đáp ứng được yêu cầu, phải gia hạn hợp đồng nhiều công trình. Thậm chí, tại một số xã, năng lực của chủ đầu tư cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nên phải điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình có tính chất phức tạp, yêu cầu về kỹ thuật cao cho Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện. Tình trạng "chậm" không chỉ xảy ra ở các công trình xây dựng cơ bản, tiến độ triển khai một số công trình đầu tư dự án điện lưới quốc gia cho một số thôn bản chưa có điện không đảm bảo, đặc biệt là việc đấu nối điện của các dự án chuẩn bị bàn giao do các cơ quan, tổ chức ngoài ngành điện thực hiện chậm được bàn giao.

Trong lĩnh vực hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình giảm nghèo cơ bản chưa được các địa phương triển khai thực hiện. Một số mô hình sản xuất hàng hóa nhân dân tự đầu tư như: trồng dứa, chuối tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương; mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các huyện vùng cao chưa tiếp cận vốn vay ưu đãi về lãi suất theo chính sách do HĐND tỉnh ban hành.

Một số cơ sở hỗ trợ giống chậm thời vụ theo Quyết định 102/QĐ-TTg về hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở các xã, thôn vùng 2 và vùng 3. Theo đó, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách năm 2017 là trên 19 tỷ đồng, tỉnh mới tạm cấp trên 15 tỷ đồng, còn thiếu hơn 4 tỷ đồng so với kế hoạch. Ngoài ra, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện vùng cao khó tiếp cận với chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 vì chính sách ban hành tiêu chí cao, trình tự thủ tục thẩm định phê duyệt các dự án để được hỗ trợ từ ngân sách còn phức tạp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong, thời gian tới tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phải trực tiếp chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai việc làm nhà công vụ cho giáo viên và nhà bán trú cho học sinh, theo kế hoạch của UBND tỉnh để kết thúc ngày 31/8/2017 phải hoàn thành kịp khai giảng năm học mới 2017-2018./.
Hương Thu

Đề xuất