Cần bảo tồn quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Do không được quan tâm bảo tồn một cách khoa học, nhiều di tích đã bị xâm hại, xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí có di tích còn bị xóa sổ hoàn toàn. Ngay cả Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo được xây dựng rộng rãi tại thị xã An Khê vào năm 2007 với kinh phí 4 tỷ đồng nhưng bên trong chỉ có vài hiện vật được trưng bày.
 
Vài hiện vật sơ sài được trưng bày
ở Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê. 


Cánh đồng Cô Hầu còn chưa đầy 1 ha đã khô cạn ở huyện KBang.

 

: Một cây mít cổ thụ trong số 12 cây lớn nhỏ còn lại trong
di tích Vườn mít Cô Hầu ở huyện KBang. 

 

 

Đề xuất