Cải tiến máy xịt muỗi thành máy sạ lúa, phun phân đạt hiệu quả cao

Việc sử dụng máy giúp rút ngắn thời gian xuống giống lúa từ 4-6 giờ/ha so với sạ bằng tay, tiết kiệm được công lao động, đồng thời có thể điều tiết lượng giống, phân theo ý muốn. Bình quân mỗi người gieo sạ hoặc bón phân thủ công từ 1- 2 ha/ngày nhưng sử dụng máy có thể được từ 3-4 ha/ngày.

Một số hình ảnh: Nông dân sử dụng máy sạ lúa cải tiến của anh Trần Văn Sớm.

 

 

 

Đề xuất