Cách khắc phục bầu bí rụng nụ

Hoa bí. Ảnh : nuoitrong123.com

Bầu bí rụng nụ có nhiều lý do, cần xem xét các nguyên nhân sau:

1. Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) lúc bầu bí đang ra nụ, thuốc có mùi hôi làm cho côn trùng như ong, bướm xa lánh không giúp nụ hoa thụ phấn.

2. Dùng thuốc kích thích sinh trưởng lúc bầu bí đang ra hoa làm cho dây bầu bí bị rối loạn sinh trưởng, dây bầu bí chỉ siêng ra lá.

3. Lưu ý khi tưới lúc sáng sớm tránh tưới nước làm ướt toàn bộ nụ hoa sẽ khó khăn cho sự thụ phấn đậu trái.

4. Nên trồng bầu bí vào mùa nắng sẽ cho nhiều quả hơn mùa mưa, vì mùa nắng là mùa thuận để trồng rau ăn trái, “ Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa”

5. Cần bón phân hợp lý cân đối, tưới nước đầy đủ giúp dây bầu bí cho nhiều hoa nhiều trái.
 Theo : nuoitrong123.com


Đề xuất