Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên chủ động ứng phó với mưa lũ

Theo đó, để chủ động ứng phó với mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh; kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đã đầy nước, chủ động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời để đảm bảo an toàn công trình và hạ du khi hồ xả lũ hoặc có sự cố công trình; chủ động tiêu thoát nước đệm để đảm bảo an toàn chống úng cho các diện tích lúa và hoa màu.

Kiểm tra, rà soát khu vực trũng, thấp, có nguy cơ ngập lụt, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và các địa bàn thường xuyên bị lũ chia cắt, chủ động triển khai phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn về người và tài sản; tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn; khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa đã đến thời kỳ thu hoạch, nhất là vùng có nguy cơ bị ngập úng theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó với mưa lũ; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến mưa lũ; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên sông từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và khu vực Bắc Tây Nguyên đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 1/11, trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 4,82 m, dưới BĐ2 0,18 m; sông Vệ (Quảng Ngãi) tại sông Vệ 3,48 m, ở mức BĐ2; sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 9,12m, dưới BĐ3 0,38m; sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 5,55m, trên BĐ3 0,05 m, sông ĐắkBla (KomTum) tại Kon Plông 593,24 m, dưới BĐ2 0,26 m. Dự báo trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ, sông Dinh có khả năng đạt đỉnh ở mức trên báo động 3; trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục lên; các sông ở Quảng Ngãi sẽ lên lại.
Thắng Trung

Đề xuất