Các dân tộc tỉnh Thái Nguyên chung sức phát triển kinh tế - xã hội

Đại diện các tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Thực hiện Di chúc của Bác qua các thời kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã luôn chung sức, đồng lòng ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sau hơn 20 năm tái lập tỉnh (từ năm 1997) đến nay, Thái Nguyên đã có sự phát triển vượt bậc, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều vượt kế hoạch hàng năm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, nâng cao. Nổi bật là việc phát triển kinh tế bình quân ba năm (2016 - 2018) đạt hơn 13%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,1%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng, tương được 3.370 USD; giá trị xuất khẩu tăng 16,3%, đứng thứ 4/63 tỉnh, thành trong cả nước; thu ngân sách tám tháng của năm 2019 đạt gần 10.000 tỉ đồng và tỉnh phấn đấu trong năm nay tự cân đối thu - chi ngân sách; đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 7%... Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy Đảng chú trọng và coi là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy Đảng đã đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và chương trình công tác hàng năm. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi đảng viên, góp phần củng cố, siết chặt kỉ luật, kỉ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng...
Thu hoạch chè đặc sản - cây công nghiệp thế mạnh nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Trong thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau ba năm thực hiện, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: việc quán triệt và học tập chuyên đề hàng năm được tổ chức bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; công tác tuyên truyền thường xuyên gắn với các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh và địa phương; thực hiện giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai học tập và làm theo Bác...

Mộc góc Khu công nghiệp Điềm Thụy, Thái Nguyên. 
Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Để tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung thực hiện tốt 11 trọng tâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, phát triển du lịch Hồ Núi Cốc gắn với du lịch về nguồn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ...

Sản xuất thép tại Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. 
Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025”, ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đề nghị mỗi tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, gắn việc thực hiện phong trào với thực hiện Chỉ thị số 05; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch thực hiện, xây dựng tiêu chí thi đua cho cả giai đoạn và hàng năm, phù hợp với từng điều kiện cụ thể, xác định, văn hóa công sở có trách nhiệm công vụ. Trong đó, văn hóa là cái gốc, trách nhiệm công vụ là trung tâm. Đồng thời, từng cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân hiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạnh, đẹp, an toàn, bố trí công sở văn minh, khoa học, niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở...
Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Khu công nghiệp Sông Công 1, Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.
Hoàng Nguyên
 

Đề xuất