Các cơ sở giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh giãn thời gian thu các khoản thu đầu năm học

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị phải thông báo đầy đủ, công khai tất cả khoản thu bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh (nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản theo thỏa thuận và khoản thu hộ - chi hộ).
Trường Mầm non Hồng Ngọc (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) với quy mô 15 phòng học sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2018-2019. Ảnh: Thu Hoài -TTXVN

Đồng thời, khi thu phải cấp hóa đơn thu tiền cho từng sinh viên, học sinh thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường, tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện việc thu và sử dụng học phí đúng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo Thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thực hiện theo quy định tại Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Chỉ thị 14 của UBND thành phố về quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các trường không cào bằng các mức thu trong khoản thu theo thỏa thuận; các khoản thu hộ - chi hộ, các trường tổ chức lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh học sinh để tổ chức thực hiện.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và UBND các quận, huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục để kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.
 
Năm học 2018-2019, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ nguyên mức học phí như năm học trước. Việc miễn học phí cho học sinh bậc tiểu học, học sinh hệ chuyên trong các trường Trung học phổ thông chuyên và trường Trung học phổ thông có lớp chuyên vẫn tiếp tục được thực hiện./.
  Thu Hoài

Đề xuất