Các cơ sở đào tạo phối hợp tổ chức tốt kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia 2019

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa động viên các em ôn tập tốt cho kỳ thi sắp tới tại điểm thi trường THPT Dân tộc nội trú 2 (Nghệ An). Ảnh: Bích Huệ - TTXVN.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phân công rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cán bộ trong mỗi khâu tổ chức thi; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được phân công công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi để đảm bảo tất cả các cán bộ được phân công trong từng quy trình tổ chức thi phải nắm vững, thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế. Đồng thời, các cơ sở phối hợp với các địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa về đi lại, ăn ở cho cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng về làm thi tại địa phương.

Các trường cử cán bộ tham gia Ban chấm thi trắc nghiệm phải đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng, nắm vững về quy trình, kỹ thuật, làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan. Bên cạnh đó, các cán bộ cần chuẩn bị kỹ và thực hiện công tác chấm thi, chấm phúc khảo các môn trắc nghiệm đảm bảo khách quan, trung thực, đúng tiến độ, đúng quy định theo sự chỉ đạo thống nhất của Chỉ đạo thi Trung học Phổ thông quốc gia.

Các cơ sở đào tạo phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi, kịp thời khắc phục khó khăn, bất cập và xử lý sự cố bất thường (nếu có) theo quy định và theo thẩm quyền. Đồng thời, các cơ sở cũng cần phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của ngành Công an để kịp thời phát hiện mọi hành vi tiêu cực, vi phạm Quy chế thi, ngăn chặn việc đưa các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nơi chấm thi, nhất là các thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận; đảm bảo kỷ cương và công bằng của kỳ thi.

Trong thời gian tổ chức kỳ thi, chấm thi, thủ trưởng các cơ sở đào tạo trực thiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng – Trưởng Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ được phân công. Các cơ sở đào tạo phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi có hành vi vi phạm Quy chế thi cũng như quy trình tổ chức kỳ thi; thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia về tình hình tổ chức kỳ thi tại địa phương và những vấn đề phát sinh.
Việt Hà

Đề xuất