Cà Mau thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược

Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm 2016 - 2020. Trên cơ sở bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Há
  
Theo đó, tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giá so sánh tăng 7%, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 45,6 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 13.400 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 1,2 tỷ USD, thu ngân sách 4.569 tỷ đồng, chi ngân sách 9.696 tỷ đồng. Đồng thời, Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,3%, giải quyết việc làm cho 38.500 lao động và một số chỉ tiêu quan trọng khác.
 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ 3 đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương đã ký kết, đặc biệt là các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.
   
Cùng với đó, tỉnh quan tâm phát triển khoa học và công nghệ, tận dụng tốt cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách về dân tộc, tôn giáo...
  
Ngoài ra, tỉnh Cà Mau tăng cường bảo vệ tài nguyên và môi trường; phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo tốt quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; làm tốt việc thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí.
  
Năm 2018, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2018 đạt 40.480 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ; trong đó, lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp đạt 11.590 tỷ đồng, tăng 7,0%, vượt 2,8% so kế hoạch; công nghiệp, xây dựng tăng 5,0%; dịch vụ tăng 8,1%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm tăng 9,1%. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2016 - 2018) đạt 6,36%/năm.
  
Cơ cấu kinh tế khu vực ngư - nông - lâm nghiệp 29,5%, khu vực công nghiệp - xây dựng 26,5%, khu vực dịch vụ 40,2%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm 3,8%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 1.880 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.300 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2018 đạt 33.829 tỷ đồng, chiếm 23,33% GRDP.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kim Há

Theo Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, những kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua đã minh chứng về hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; sự nỗ lực, đoàn kết, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.
  
Song, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Cụ thể là tăng trưởng chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tốc độ đô thị hóa còn chậm…
   
Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông ngày càng phức tạp cùng với tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra ở một số nơi làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh./.
  Kim Há

Đề xuất