Cà Mau: Phát triển mạnh diện tích cây keo lai

 Nông hộ trồng rừng tại huyện U Minh thu hoạch cây keo lai. 

Mặc dù thời điểm hiện tại, giá gỗ keo tại Cà Mau khoảng 160 triệu/ha, tăng khoảng 30 triệu đồng/ha so với những tháng đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn từ 20 – 30 triệu đồng/ha so cùng kỳ những năm trước. Dự báo khâu tiêu thụ sẽ gặp nhiều khó khăn khi diện tích trồng keo lai tăng mạnh nhưng lại chưa liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra.

Nông hộ trồng rừng tại huyện U Minh thu hoạch cây keo lai.

Diện tích keo lai ở Cà Mau đạt khoảng 8.500ha

Người dân trồng keo lai lo ngại về đầu ra cho loại cây này

Người dân ở Cà Mau thu hoạch cây keo lai


 

 

Đề xuất