Cà Mau phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng như: điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế... ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống của tỉnh Cà Mau đã cơ bản được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Nhiều công trình thủy lợi, kè chắn sóng biển đã được đưa vào sử dụng.


Nuôi tôm quảng canh cải tiến giúp nhiều hộ đồng bào thu nhập bình quân
từ 50 - 200 triệu đồng/năm


Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản được đẩy mạnh. Ngoài ra, tỉnh đã cấp đất ở cho 1.103 hộ nghèo, đất sản xuất cho 328 hộ; công tác đào tạo nghề, hỗ trợ dụng cụ, máy móc phục vụ sản xuất… cũng được thực hiện có hiệu quả.


Từ xã thuần nông thuộc thành phố Cà Mau, Tân Thành hôm nay đã thay da đổi thịt 
Khuyến khích đồng bào trồng rau màu để tăng thêm thu nhập
Đồng bào Khmer ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời phơi cá cơm

 


Đề xuất