Cà Mau liên kết, tối ưu hóa chuỗi sản xuất thủy sản

Nhằm nâng cao hiệu quả lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản trong những tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng theo nội dung Công văn số 5386/BNN-TS ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ca Mau lien ket, toi uu hoa chuoi san xuat thuy san hinh anh 1Sản phẩm tôm khô Cà Mau được phơi theo kiểu truyền thống là “1 sương 2 nắng” (phơi 2 ngày và 1 đêm) để tôm khô giữ được độ tươi ngon. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị chức năng tổ chức nắm bắt, rà soát, tổng hợp, thống kê nguồn, lượng và khả năng sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào phục vụ nuôi trồng thủy sản; lượng thủy sản hiện đang nuôi; lượng thủy sản hiện có tại các cơ sở chế biến, xuất khẩu trên địa bàn; diễn biến giá thủy sản nguyên liệu; kịp thời thông tin đến doanh nghiệp và người nuôi để có kế hoạch và giải pháp cụ thể, phù hợp trong tổ chức nuôi, chế biến, xuất khẩu.

Địa phương chú trọng việc ổn định nuôi các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng trên biển và các đối tượng có giá trị kinh tế cao; duy trì diện tích nuôi sinh thái, hữu cơ, tôm lúa, tôm rừng, quảng canh cải tiến, kết hợp các biện pháp tăng năng suất, sản lượng nuôi ở những khu vực này để phát huy lợi thế sản phẩm tôm sú; phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng ở những vùng có đủ điều kiện hạ tầng và kiểm soát tốt các khâu sản xuất.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo thực hiện các giải pháp hạ giá thành trong nuôi trồng thủy sản; áp dụng kỹ thuật tiên tiến ở tất cả các khâu trong quy trình nuôi để tăng tỷ lệ sống, giảm hệ số thức ăn; tổ chức liên kết sản xuất để giảm khâu trung gian, đảm bảo vật tư đầu vào đến tay người nuôi nhanh nhất, gần nhất, chi phí thấp nhất; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thủy sản.

Cùng đó, phát triển nuôi trồng thủy sản theo nguyên tắc hợp tác, liên kết, lấy người dân làm trung tâm, có sự kết nối giữa các cấp lãnh đạo, quản lý với đơn vị nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp của người dân để tạo ra giá trị gia tăng trong từng công đoạn. Tỉnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người nuôi tổ chức liên kết, tối ưu hóa chuỗi sản xuất để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả, thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Cơ quan chức năng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai các quy định của Luật Thủy sản 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 và các văn bản hướng dẫn, pháp luật có liên quan trong nuôi trồng thủy sản; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và công khai kết quả xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành tôm của tỉnh; nâng cao năng suất, sản lượng tôm nuôi; duy trì, phát triển ổn định nuôi trồng thủy sản; quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản; các nhiệm vụ về phát triển nuôi trồng thủy sản; ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản; nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm. Nhờ đó, tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt được một kết quả quan trọng.

Bảy tháng năm 2023, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh đạt 373.539 tấn, bằng 58,4% kế hoạch, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2022; trong đó, sản lượng tôm đạt 145.522 tấn, bằng 59,9% kế hoạch, tăng 6,6%. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 136.915 tấn, bằng 58,3% kế hoạch, tăng 0,9% so cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng tôm đạt 5.884 tấn, bằng 58,8% kế hoạch, tăng 0,2%.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 690 triệu USD, bằng 53,1% kế hoạch, giảm 17,3%; trong đó, xuất khẩu thủy sản ước đạt 612,3 triệu USD, bằng 51% kế hoạch, giảm 9,5%.

Kim Há

Tin liên quan


Đề xuất