Cà Mau khôi phục và phát triển cây dừa

Xác định đây là loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế gắn với khai thác du lịch  sinh  thái  nên  tỉnh  đã  quy  hoạch phát triển cây dừa theo hướng vừa khôi phục lại những vườn dừa truyền thống vừa mở rộng thêm diện tích trồng mới. 
 
Mua bán dừa trở thành nghề chính của nhiều nông dân ở Cà Mau

Việc tái trồng loại cây này đã giúp nhiều hộ trồng dừa ở Cà Mau có thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/năm. Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2020, đưa  diện  tích  trồng  dừa  toàn  tỉnh  lên 10.000 ha.

Cà Mau hiện còn nhiều diện tích dừa lâu năm, trung bình cho thu hoạch từ 60 - 100 trái/cây/năm

Diện tích dừa được trồng mới chủ yếu trên các bờ bao quanh đầm tôm tại huyện Phú Tân

 

Dừa được trồng xen lẫn với những loại cây trồng khác, vừa hạn chế diện tích đất bỏ hoang, vừa tăng thu nhập cho đồng bào

 

 

Đề xuất