Cà Mau huy động các nguồn lực, triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo

Bàn giao nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho hộ ông Danh Sóc, cư ngụ ấp 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh (Cà Mau). Ảnh: Quách Kim Há - TTXVN

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh chỉ đạo chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách giảm nghèo; kêu gọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay góp sức để giúp đỡ cho người nghèo, vùng nghèo. Đặc biệt là huy động tốt các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương tập trung vận động Quỹ Vì người nghèo và có phương án hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế hoặc đào tạo nghề, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, các hộ nghèo có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể tập trung vận động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo; tích cực tuyên truyền, vận động hộ nghèo chủ động, tự lực vươn lên.

Qua thực tiễn công tác phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo trong năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đúc kết được kinh nghiệm triển khai trong thời gian tới. Cụ thể là, các tổ chức Mặt trận, đoàn thể được phân công phụ trách trực tiếp từng hộ nghèo phải thường xuyên kiểm tra, gặp gỡ và cùng với hộ nghèo bàn bạc đi đến thống nhất biện pháp tháo gỡ khó khăn. Trường hợp hộ nghèo gặp khó về lao động, vốn, trình độ...Mặt trận, đoàn thể cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, đơn vị để tìm nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể cho từng hộ nghèo. Đây được xem là một trong những giải pháp cụ thể, thiết thực trong quá trình hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận bằng các hình thức đóng góp tiền, vật chất trị giá trên 42 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo của tỉnh. Trong đó, các tổ chức tôn giáo vận động đóng góp được khoảng 24 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh phân bổ và hỗ trợ cho các xã nghèo vùng sâu, vùng xa trên 38 tỷ đồng để xây dựng 65 cây cầu giao thông nông thôn, xây dựng và sửa chữa 246 căn nhà đại đoàn kết, khoan 117 giếng nước và hỗ trợ hơn 30.000 suất quà, gần 190 tấn gạo cho người nghèo. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ vốn, cây và con giống cho hộ nghèo phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho hơn 7.700 lượt người nghèo khám, chữa bệnh miễn phí...

Kim Há


Đề xuất