Cà Mau dồn sức xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh thống nhất chọn 5 xã để tập trung chỉ đạo, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Cụ thể là các xã: Tân Tiến (huyện Đầm Dơi), Thới Bình, Biển Bạch (huyện Thới Bình), Khánh Lâm (huyện U Minh), Đất Mới (huyện Năm Căn). Tính đến cuối quý I năm 2020, 5 xã xây dựng nông thôn mới thực hiện đạt tổng số 70 tiêu chí, bình quân đạt 14 tiêu chí/xã. Trong đó, xã Đất Mới với 17 tiêu chí; xã Tân Tiến đạt 14 tiêu chí và các xã Thới Bình, Biển Bạch, Khánh Lâm đạt 13 tiêu chí.

Đến nay, nhiều xã đã về đích được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên do thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương không tổ chức lễ công nhận nhằm hạn chế tập trung đông người.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực thực hiện phong trào "Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới’’. Các địa phương không nên thỏa mãn với thành tích đã đạt được, việc thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đi vào thực chất. Đi đôi với nhiệm vụ xây dựng, công nhận xã mới đạt chuẩn theo quy định thì các địa phương cần chú trọng phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; duy trì, nâng chất các tiêu chí liên quan đến tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, môi trường và một số tiêu tiêu chí quan trọng khác.

Thời gian qua, Cà Mau thực hiện đạt 1.232 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 4,3 lần so với thời điểm xuất phát năm 2010. Riêng 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới với bình quân 17,2 tiêu chí/xã, giảm 24 tiêu chí so với cuối năm 2019 và giảm 54 tiêu chí, tương đương giảm 1,8 tiêu chí/xã so với thời điểm công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Kim Há
 

Đề xuất