Bưởi trụ lông Đại Bình - giống bưởi quý của Quảng Nam

Bưởi trụ lông Đại Bình là giống bưởi bản địa có đặc điểm trái nhỏ nhưng múi dày, tép lớn và có vị ngọt thanh. Với sự hỗ trợ kỹ thuật nhân giống của Chương trình Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Nam, thời gian gần đây diện tích cây bưởi trụ lông đang tiếp tục được mở rộng và trở thành cây ăn quả bản địa có thương hiệu, cho giá trị kinh tế cao.
 
Trái bưởi trụ lông Đại Bình ở xã Quế Trung. 

Vườn bưởi trụ lông Đại Bình ở xã Quế Trung. 

 Vườn bưởi trụ lông Đại Bình ở xã Quế Trung. 


 

 

Đề xuất