Bừng sáng đảo Lý Sơn

Đường cáp ngầm dưới biển có chiều dài 27 km

Triển khai, lắp đặt công tơ điện tử, đưa điện đến từng hộ dân

Dự án “Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bằng cáp ngầm” là một trong những công trình trọng điểm cấp quốc gia của ngành điện, do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư, đã hoàn thành sau hơn 1 năm triển khai. Lý Sơn là huyện đảo thứ 3, sau Cô Tô (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang), được cấp điện từ lưới điện quốc gia bằng cáp ngầm.

Chuẩn bị hàng điện tử vận chuyển tới các hộ dân trên đảo

Đêm trên huyện đảo Lý sơn     

Để thực hiện dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn, các đơn vị thi công đã xây dựng mới 9 km đường dây trung áp trên không và 27 km đường cáp ngầm 22kV dưới biển, với tổng mức đầu tư 652 tỷ đồng. 


Đề xuất