Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giang Seo Phử làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

Ngày 16/10, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của địa phương. 

Báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình đã khái quát tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện công tác dân tộc từ đầu năm 2015 đến nay. Cùng với việc tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Các chương trình, dự án đã phát huy hiệu quả, đời sống đồng bào dân tộc từng bước được cải thiện và nâng cao, không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm, diện mạo nông thôn miền núi thay đổi tích cực. Tuy nhiên, năm 2015 việc đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu; nguồn thu của tỉnh còn hạn chế. Một số chính sách cũng đang được đánh giá lại để chuyển giai đoạn và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu phát triển của giai đoạn 2016 - 2020. 

Bo truong, Chu nhiem Uy ban Dan toc Giang Seo Phu lam viec voi lanh dao tinh Hoa Binh hinh anh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử phát biểu Ảnh: Nhan Hữu Sinh - TTXVN


Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cũng kiến nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm, tạo điều kiện giúp tỉnh thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc như: tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân Chương trình 135; bố trí nguồn vốn để thực hiện một số dự án trọng điểm, tăng cường vận động các nguồn vốn của Chính phủ và các tổ chức nước ngoài hỗ trợ cho vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Tỉnh cũng đề nghị ban hành một số chính sách áp dụng cho khu vực địa bàn có điều kiện chuyển tiếp giữa khu vực phát triển và khu vực đặc biệt khó khăn; chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở tích hợp các chính sách hiện nay. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, giành được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015. Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện, thực chất tình trạng hộ nghèo làm cơ sở để đề xuất triển khai hiệu quả các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng nông thôn miền núi. Đồng thời, quan tâm khai thác tốt hơn những lợi thế so sánh đặc thù, thực hiện những giải pháp hiệu quả, tạo bước chuyển mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội.

Nhan Sinh


Đề xuất