Bộ trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đón Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías.
                            Ảnh: An Đăng - TTXVN
 


Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías tại lễ đón. Ảnh: An Đăng – TTXVN

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: An Đăng – TTXVN


 Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías tại lễ đón.                                Ảnh: An Đăng – TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías. Ảnh: An Đăng – TTXVN


 Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías ký kết kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017 – 2019 giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng nước Cộng hòa Cuba. Ảnh: An Đăng – TTXVN Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías với đoàn đại biểu quân sự Việt Nam và Cuba. Ảnh: An Đăng - TTXVN

 


Đề xuất