Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Giang

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách trên địa bàn thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Tại Ngày hội, lãnh đạo Ban Công tác Mặt trận thôn Vĩnh Sơn đã ôn lại truyền thống 88 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1930-2018), báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của địa phương.

Thôn Vĩnh Sơn nằm ở phía Đông của xã Vĩnh Phúc, với tổng diện tích tự nhiên gần 400 ha.  Toàn thôn có 285 hộ, với 1.390 nhân khẩu của 7 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Mông, Nùng là chủ yếu. Thôn Vĩnh Sơn có 69 hộ có đời sống kinh tế trên trung bình, 198 hộ trung bình, 7 hộ cận nghèo và còn 11 hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm. Một số hộ điển hình làm kinh tế giỏi từ trồng cây ăn quả (cam, nhãn), điển hình như hộ ông Sùng Diu Sì, ông Thèn Văn Xanh, ông Sèn Văn Bằng, ông Âu Vương Hộ, ông Vàng Văn Páo… hộ cao nhất thu nhập hàng năm gần 1 tỷ đồng/năm, thấp nhất 200 triệu đồng/năm.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng quà cho thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Thực hiện vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, bà con các dân tộc thiểu số thôn Vĩnh Sơn đã thực hiện tốt việc vận động giúp nhau phát triển kinh tế; tích cực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thành lập 1 tổ hợp tác chăn nuôi bò. Đến nay, 100% các hộ được sử dụng điện; 95% các hộ có ti vi; 50% tuyến đường trong thôn được bê tông hóa; 50% hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa. Nhân dân trong thôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa. Đặc biệt, bà con thôn Vĩnh Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của các hội viên hội nghệ nhân dân gian trong việc bảo tồn, truyền dạy các bản sắc văn hóa dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trò chuyện với bà con nhân dân thôn Vĩnh Sơn. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng bày tỏ vui mừng Hà Giang đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với không khí phấn khởi, đoàn kết cho nhân dân địa phương. Bộ trưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Hà Giang, đặc biệt là hệ thống Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện tốt "Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Giang đã chung sức, chung lòng, vượt lên từ những gian khó với sự ổn định về chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng.

Tận mắt chứng kiến sự vượt khó đi lên của bà con các dân tộc thiểu số thôn Vĩnh Sơn, Bộ trưởng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc , các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng mong muốn bà con nhân dân thôn Vĩnh Sơn phát huy truyền thống, đồng lòng phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, quyết tâm phấn đấu xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trao tặng quà cho thôn Vĩnh Sơn và các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách trên địa bàn thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang (Hà Giang).
Minh Tâm

Đề xuất