Bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".

Theo Nghị định, Chính phủ bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” như sau: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; Có thời hạn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên; đã được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” và sau đó đạt một trong các tiêu chí: Có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng là của cá nhân); Có ít nhất 03 giải Vàng quốc gia (nếu không có 01 giải Vàng là của cá nhân)…

Bên cạnh đó, Hội đồng cấp cơ sở có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp gửi cơ quan thường trực Hội đồng cấp Bộ, tỉnh theo thời gian nêu trong Kế hoạch thay vì hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý gửi cơ quan thường trực Hội đồng cấp Bộ, tỉnh như quy định cũ.

Nghị định cũng bổ sung các quy định về thành lập và hoạt động của các Hội đồng xét tặng cấp cơ sở, cấp Bộ và cấp Nhà nước.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021.

TTXVN

Tin liên quan

Sửa đổi Nghị định về xét tặng danh hiệu nghệ sỹ để tránh bỏ sót tài năng

Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sỹ Ưu tú” ban hành đã 6 năm, đến nay trải qua 2 lần xét tặng danh hiệu và làm nảy sinh những bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, quá trình thu thập ý kiến đóng góp cho việc sửa đổi, bổ sung cũng đang gây ra những ý kiến trái chiều.


Đóng góp ý kiến để sửa đổi, bổ sung quy định xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú

Hội nghị, hội thảo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 89/2104/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú đã diễn ra ngày 11/11 tại Hà Nội. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thu hút sự tham gia đóng góp ý kiến của đông đảo các nghệ sỹ, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn để tháo gỡ những bất cập trong việc xét tặng danh hiệu, thực sự tôn vinh cống hiến nghệ thuật, tránh thiệt thòi cho các nghệ sỹ, nhất là những nghệ sỹ đã cao tuổi.Đề xuất