Bổ sung 23 điểm di tích vào quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ

Theo đó, ngày 23/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc xếp hạng bổ sung thêm 23 điểm di tích vào Hồ sơ di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, nâng tổng số điểm di tích thành phần của Di tích quốc gia đặc biệt - Chiến trường Điện Biên Phủ lên 45 điểm. 

Một góc thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: Mai Hưng- TTXVN


Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ là 1 trong 62 di tích danh thắng toàn miền Bắc được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng đặc cách cấp quốc gia đợt I vào năm 1962. Đến năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Việc bổ sung thêm 23 điểm di tích mới sẽ là cơ sở để tỉnh Điện Biên tiếp tục lập các dự án đầu tư, bổ sung nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị toàn diện khu Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. 

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng chứng nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lần thứ nhất năm 2015 cho 8 nghệ nhân trên địa bàn tỉnh. Đây là 8 nghệ nhân tiêu biểu trong số 28 hồ sơ đủ điều kiện gửi về Hội đồng cấp tỉnh, được tỉnh Điện Biên lựa chọn đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu trên. 

Hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 18 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng (trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 11 di tích cấp quốc gia, 6 di tích cấp tỉnh); đã có 4 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. /. 
 
 
 
 
 

Đề xuất