Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Đồng chí Niê Thuật (giữa) được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Theo Quyết định số 1987 – QĐNS/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nay thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2010-2015 để giữ chức Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng chí Niê Thuật sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp với khả năng cao nhất của mình trên cương vị mới được phân công công tác, nhằm góp phần tạo điều kiện cho Tây Nguyên phát triển kinh tế, xã hội bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh./. 


Đề xuất