Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn tất phân tích điểm thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017

Sau khi phân tích dạng phổ điểm và các thông số thống kê, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận xét: Dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn. Điều này chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét tuyển vào các trường đại học trong năm 2017.

Hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 – 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị, điều đó chứng minh tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017.

Cụ thể, môn Toán có 853.896 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 5,19. Trong đó, số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 1.584 em; số thí sinh có điểm dưới trung bình (5 điểm) là 412.719 em, chiếm 48,33%. Điểm 4 là điểm nhiều thí sinh đạt nhất.

Môn Ngữ văn có 833.472 thí sinh dự thi, điểm trung bình của môn là 5,51; số thí sinh đạt điểm dưới 5 chiếm 29,74%. Điểm 6 là điểm có nhiều thí sinh đạt nhất ở môn Ngữ văn.

Môn Vật lý có 410.067 thí sinh dự thi, điểm trung bình của môn này là 5,34 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới 5 chiếm 40,92%.

Môn Hóa học có 412.573 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 5,32 điểm. Số thí sinh đạt dưới 5 điểm chiếm tới 44,84%.

Môn Sinh học có 398.488 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 4,75 điểm. Số thí sinh đạt đưới 5 điểm chiếm tới 59,53%.

Môn Lịch sử, có 510.441 thí sinh dự thi, điểm trung bình của môn này là 4,6 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là chiếm tới 61,9% với 315.957 thí sinh. Điểm số phổ biến nhất của môn thi Lịch sử là 4 điểm.

Môn Địa lý có 495.946 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 6,2. Điểm số phổ biến nhất ở môn thi này là 6,5 điểm.

Môn thi Giáo dục Công dân lần đầu tiên được đưa vào thi Trung học Phổ thông quốc gia có 432.776 thí sinh dự thi. Điểm số trung bình của môn thi này khá cao, đạt 7,8 điểm, cao nhất trong số các môn thi của kỳ thi năm 2017. Điểm số phổ biến nhất của các thí sinh với môn thi này là 8,25 điểm.

Môn Tiếng Anh có 753.892 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 4,6 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 515.515 em, chiếm 68,38%...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Ở một số bài thi, môn thi, có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và các tỉnh có truyền thống “hiếu học”. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn và có hầu hết ở các bài thi, môn thi. Điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm khoảng từ 40 – 60%. Điều này cho thấy, phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt, với kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017. Đồng thời, đây cũng là một kênh thông tin để phân loại chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền.

Tổng quát, có thể thấy rằng, từ dạng phổ điểm của các bài thi, môn thi cho thấy tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng môn thi thể hiện tính ưu việt của phương án đổi mới thi Trung học Phổ thông quốc gia hướng tới đánh giá năng lực toàn diện của người học, tránh hiện tượng đoán mò, học lệch, học tủ, đảm bảo công bằng khách quan, thuận lợi cho thí sinh, tạo sự ổn định cho xã hội. Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích sâu hơn về phổ điểm sẽ là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Việc công bố điểm thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2017 diễn ra theo đúng kế hoạch. Việc công bố kết quả được Bộ thực hiện cẩn trọng, rà soát rất kỹ dữ liệu. Bộ Giáo dục và Đào tạo không chỉ đối chứng về tên tuổi, số báo danh hay những chi tiết đối với học sinh mà Bộ còn kiểm chứng cả những sai sót trong suốt quá trình chấm thi; vẽ lại phổ điểm của tất cả các bài thi trên cơ sở dữ liệu gốc các tỉnh gửi về, đối sánh với phổ điểm của các Sở. Nếu 2 phổ điểm trùng khít nhau, chứng tỏ việc chấm của địa phương rất nghiêm túc.

Liên quan đến việc số điểm 10 tăng cao, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, điều này không có nghĩa là coi thi không nghiêm túc hoặc đề thi quá dễ. Muốn đánh giá đề thi, chất lượng làm bài của thí sinh phải có phổ điểm cụ thể từng môn thi mới có thể đánh giá tổng thể.ố điểm 10 hiện nay so với cả triệu thí sinh thì không phải là quá nhiều. Công tác coi thi và chấm thi rất nghiêm túc. Đề thi trắc nghiệm khách quan được chuẩn hóa với dải rộng từ dễ đến rất khó, kiến thức phủ khắp chương trình…/.
Thanh Giang
 

Đề xuất