Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình về đề thi Vật lí

Tuy nhiên, sau khi Bộ giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn thi, Tổ ra đề thi môn Vật lí nhận được ý kiến về câu 44 mã đề thi 274 và câu 47 mã đề thi 274 , đó là đáp án không thỏa mãn yêu cầu đề bài. Tổ ra đề môn Vật lí đã giải trình như sau: 

Câu 47 mã đề thi 274 (tương ứng với câu 47 mã 138; câu 46 mã 426; câu 48 mã 841; câu 44 mã 682, câu 41 mã 935): nội dung câu hỏi và phương án trả lời không có gì sai sót. 

Thí sinh trao đổi bài thi sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn tại cum thi trường THPT Lương Ngọc Quyến (thành phố Thái Nguyên). Ảnh: Lan Anh- TTXVN

C âu 44 mã đề thi 274 (tương ứng với câu 43 mã 138; câu 50 mã 426; câu 41 mã 841; câu 43 mã 682, câu 43 mã 935) là một dạng bài tập về dòng điện xoay chiều quen thuộc. Khi học sinh và giáo viên giải câu này (trên các báo viết , trên truyền hình, trên một số báo mạng… ) đều nhận được kết quả f o = 70,7 Hz. 

Tổ ra đề thi khi chọn câu hỏi này để đưa vào đề thi đã giải theo các cách phổ biến, thường được dùng ở trường Trung học phổ thông và cũng nhận được kết quả như đã cho trong đáp án ( f o = 70,7 Hz ). Tuy nhiên, nếu suy xét toàn diện hơn, thì các dữ kiện của câu hỏi thi này đúng về mặt Toán học mà chưa đủ ý nghĩa Vật lí. 

Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng ra đề thi, Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 quyết định giữ nguyên đáp án và hướng dẫn chấm môn Vật lí. Riêng đối với câu 44 mã đề thi 274, câu 43 mã đề thi 138, câu 50 mã đề thi 426, câu 41 mã đề thi 841, câu 43 mã đề thi 682, câu 43 mã đề thi 935, tất cả các thí sinh đều được 0,2 điểm. Thang điểm các câu còn lại không thay đổi, điểm tối đa toàn bài thi môn Vật lí vẫn là 10 điểm./. Đề xuất