Bộ đội Biên phòng Long An bảo vệ bình yên vùng biên giới

Do yêu cầu nhiệm vụ nên nhiều đồn, trạm biên phòng được bố trí đóng ở vùng sâu, vùng xa; điều kiện ăn ở, sinh hoạt, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, lũ. Tuy nhiên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An vẫn luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác vận động quần chúng để phát huy sức mạnh của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, góp phần vào việc tăng cường tình đoàn kết, hợp tác và hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An
trong một buổi tuần tra, kiểm soát biên giới. 

Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An
luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An
trong một buổi tuần tra, kiểm soát biên giới. 
 

Đề xuất