Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tuần tra, kiểm soát trên vùng biên giới biển. Ảnh: Lê Sen – TTXVN


Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc; Đồng thời hỗ trợ ngư dân sinh sống, sản xuất và ra khơi bám biển, gắn kết việc khai thác thủy hải sản, phát triển kinh tế biển với việc bảo vệ biển đảo Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên vùng biên giới biển, tạo điều kiện cho bà con ngư dân bám biển sản xuất. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tuyên truyền tới ngư dân về chủ quyền biên giới biển đảo và thực hiện đúng những quy định của nhà nước về đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Tàu của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tuần tra bảo vệ vững chắc vùng  biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

 


Đề xuất