Bình Thuận - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Toàn tỉnh hiện có 26 cơ sở dạy nghề, thường xuyên  tổ  chức  các  lớp đào  tạo  nghề  theo nhu  cầu  của  người  lao động  như:  may công nghiệp,  kỹ  thuật  nấu ăn,  lễ  tân,  cơ  khí,  thủ công  mỹ  nghệ,  trồng trọt, chăn nuôi… 5 năm qua,  toàn  tỉnh  có  trên 68.000  người  được  đào tạo  nghề,  hơn  50.000 người  trong  đó  là  lao động  nông  thôn.  Hầu hết  lao  động  sau  khi học nghề đã có việc làm ổn định, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. 
 
Dạy nghề pha chế đồ uống đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển du lịch ở tỉnh Bình Thuận

Giai  đoạn  2016  - 2020, Bình Thuận tiếp tục  đầu  tư  cơ  sở  vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở dạy nghề; tập trung  nâng  cao  chất lượng đội ngũ giáo viên; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung đào tạo nghề cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, thanh niên, dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách  người  có  công, người khuyết tật...

Trường cao đẳng nghề Bình Thuận là một trong những trường trọng điểm được đầu tư bằng nguồn kinh phí Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo

Toàn tỉnh hiện có 26 cơ sở dạy nghề, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu người lao động như: điện, may công nghiệp...

 

5 năm vừa qua, tỉnh Bình Thuận có trên 68.000 người được đào tạo nghề,trong đó có hơn 50.000 người là lao động nông thôn

Nghề dệt thổ cẩm thu hút nhiều học viên nữ là con em đồng bào dân tộc theo học

 

Trong những năm tới, Bình Thuận tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở dạy nghề trên địa bàn

 

 

Đề xuất