Bình Phước: Hỗ trợ trẻ em "xóm Việt Kiều" được đến trường

Các hộ Việt kiều trên mưu sinh chủ yếu bằng nghề đánh bắt trên sông Sài Gòn và đi làm thuê, trong đó nhiều gia đình có con trong độ tuổi đi học. Trước tình hình trên, năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí cho 62 em học sinh là Việt kiều di cư từ Campuchia học tại trường Tiểu học Minh Tâm và điểm trường định canh định cư, tạo điều kiện cho các em được đến trường, lớp như các bạn đồng trang lứa.

Trẻ em "Xóm Việt Kiều" trên địa bàn Bình Phước có cơ hội được đến trường. 
Đề xuất