Bình Phước gỡ vướng giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xạ hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Bình Phước đang gặp nhiều vướng mắc, tỷ lệ giải ngân vốn đạt rất thấp.

Binh Phuoc go vuong giai ngan von 3 chuong trinh muc tieu quoc gia hinh anh 1Ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh, Bình Phước) xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: TTXVN phát

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, 6 tháng đầu năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mới chỉ giải ngân được 11,6%; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ giải ngân mới đạt 16,2%; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ giải ngân đạt 13,4%.


Nguyên nhân khiến giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp, UBND tỉnh Bình Phước cho rằng do tỉnh tập trung giải ngân vốn còn lại của năm 2022. Ngoài ra, các chương trình mục tiêu quốc gia đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Trong khi đó, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước, nguyên nhân khiến 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn giải ngân là do vướng mắc về cơ chế, văn bản hướng dẫn thực hiện.

Vừa qua, Đoàn công tác liên ngành do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tại Bình Phước. Tỉnh Bình Phước kiến nghị các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ chế và kịp thời phân bổ nguồn vốn khi địa phương phê duyệt dự toán đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đề nghị, tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách, quản lý chương trình đảm bảo hiệu quả, đồng bộ và tránh trùng lặp; tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những sai sót, bất cập để có sự điều chỉnh, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ để phù hợp với thực tế của tỉnh.

Trước những vướng mắc dẫn đến việc chậm giải ngân vốn đầu tư công đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, ngày 18/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 666/TTg-QHĐP về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan chủ dự án thành phần nghiên cứu, xây dựng sổ tay hướng dẫn chi tiết, tích hợp cụ thể các văn bản hướng dẫn, quy trình, thủ tục và bộ hồ sơ mẫu cho từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành trong quý III năm 2023 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Sỹ Tuyên

Tin liên quan

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023: Khu vực phía Nam giải ngân được hơn 701 tỷ đồng

Ngày 3/7/2023, tại Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2023. Hội nghị đã rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án của Chương trình tại các địa phương, đồng thời chia sẻ, đề ra các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình cho cả giai đoạn 2021-2025.


Đã giải ngân 5.700 tỷ đồng cho 19 địa phương vùng dân tộc, miền núi phía bắc

Ngày 26/6, tại Tuyên Quang, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021- 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2023-2025.


Đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước cho các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 8/5, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030" làm việc với Ủy ban Dân tộc.Đề xuất