Bình Phước ghi nhận công lao của các Già làng dân tộc thiểu số

Đại diện các già làng phát biểu. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Tại buổi gặp, các Già làng, những người có uy tín trong các dân tộc thiểu số kiến nghị lãnh đạo tỉnh cần ngăn chặn tình trạng "tín dụng đen" đang xâm nhập vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc bán, cầm cố tài sản, nhà đất, bán điều non… đã bắt đầu lan ra. Nhiều Già làng ở Bình Phước kiến nghị tỉnh cần quan tâm về nạn tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; về vấn đề vệ sinh môi trường ở địa phương; việc xóa nghèo bền vững. Mặt khác, tỉnh cũng cần quan tâm hơn về tình trạng vụ điều 2019 thất bát; đường giao thông nông thôn xuống cấp nhanh; cần đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đất, tạo điều kiến cho người dân vay vốn đầu tư sản xuất…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền ghi nhận những đóng góp của các Già làng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc vào sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Về những ý kiến, kiến nghị của bà con, lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Dân tộc phối hợp với MTTQ tỉnh  tổng hợp các ý kiến, tham mưu để đưa ra sự chỉ đạo kịp thời và phương hướng hoạt động các năm tiếp theo. Lãnh đạo các huyện, thị cần nắm tình hình, có biện pháp kịp thời nhằm chấn chỉnh những vấn đề đang tồn tại trong cộng đồng bà con dân tộc. Theo lãnh đạo tỉnh Bình Phước, đã có nhiều chương trình về xây dựng nông thôn mới; tập trung đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng công tác đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao nhận thức các cấp chính quyền đối với công tác dân tộc, đặc biệt là đối với những người có uy tín, Già làng; giải quyết tốt các vấn đề chính trị của địa phương.

Trong những năm qua, tỉnh Bình Phước luôn bám sát, quan tâm sâu sát đến công tác dân tộc, xem đây là một trong những chính sách lớn đối với sự phát kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Cụ thể như: thực hiện đề án đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2018-2020; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025; tăng cường công tác ở vùng đồng bào Khmer trong tình hình mới…

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 374 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua đời sống kinh tế, sinh hoạt văn hóa, tinh thần ngày được nâng lên. Đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng tin tưởng vào chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, nhiều Già làng, những người có uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc vận động tập hợp đồng bào các dân tộc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước có hiệu quả. Những đóng góp của các Già làng, những người có uy tín thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.
Dương Chí Tưởng


Đề xuất