Bình Phước đẩy mạnh hợp tác, khai thác hiệu quả nguồn nước xuyên biên giới

Tỉnh ủy Bình Phước xác định việc đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nhiệm vụ trọng tâm để các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể địa phương trên địa bàn thực hiện nghiêm, đồng bộ và hiệu quả; đẩy mạnh công tác ngoại giao về nguồn nước với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.

Binh Phuoc day manh hop tac, khai thac hieu qua nguon nuoc xuyen bien gioi hinh anh 1Sông Bé đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Bình Phước. Ảnh: daidoanket.vn

Tại kế hoạch thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Tỉnh ủy Bình Phước ban hành, tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nhận thức đúng, đầy đủ về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở đó, tỉnh xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các cấp, ngành và người dân trong thực hiện công tác này; phát huy vai trò giám sát của người dân, cộng đồng; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong tuyên truyền, vận động nhân dân quản lý, chủ động tích trữ, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Bình Phước phối hợp với các tỉnh trong vùng hưởng lợi hồ Dầu Tiếng chỉ đạo các đơn vị quản lý thủy điện trên địa bàn gồm Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Pu Miêng, Hồ Phước Hòa, các đơn vị được giao quản lý 73 công trình thủy lợi hiện hữu, tổ chức kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước để xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ. Các đơn vị kịp thời phát hiện, sửa chữa các hạng mục có dấu hiệu mất an toàn; hiện đại hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo, cơ sở thông tin dữ liệu liên quan đến an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, kết nối với hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn để phục vụ quản lý, vận hành đập, hồ chứa nước.

Đặc biệt, Tỉnh ủy Bình Phước xác định vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách; xây dựng các khuôn khổ hợp tác mới với các tổ chức, đối tác quốc tế, cũng như các cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột nguồn nước xuyên biên giới.

Bình Phước đẩy mạnh công tác ngoại giao về nước với các tỉnh của Vương quốc Campuchia có chung nguồn nước thông qua cơ chế đối thoại hòa bình hữu nghị trong cách tiếp cận quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, bền vững nguồn nước xuyên biên giới, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác ở các cấp.

Tỉnh tham gia hợp tác có hiệu quả với các đối tác, tổ chức quốc tế về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, trong đó tập trung vào hợp tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai liên quan đến nước; hợp tác khoa học và công nghệ phục vụ dự báo, giám sát nguồn nước; giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực về an ninh nguồn nước.

Đặc biệt, địa phương quan tâm đến hệ thống sông trên địa bàn tỉnh giáp ranh với nước bạn Campuchia như sông Măng, sông Bé, sông Sài Gòn.

Tỉnh Bình Phước có đường biên giới chung với Campuchia dài hơn 260 km, nằm trên địa bàn các huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập và Lộc Ninh tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Campuchia gồm Mondulkiri, Kratie và Tabong Khmum.

Sỹ Tuyên

Tin liên quan

10 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh nguồn nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Đề xuất