Bình Phước: Đặt máy tự động để người dân đánh giá chất lượng cán bộ

"Hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân" lưu trữ hình ảnh, họ tên, chức vụ của tất cả cán bộ công chức của cơ quan đó và  hiển thị xuyên suốt trên màn hình. Qua việc dùng công nghệ 4.0 để cập nhật tức thời thông tin đo lường sự hài lòng của người dân, muốn giải quyết các thủ tục hành chính phải tiếp xúc, làm việc với mỗi cán bộ, công chức… Nếu người dân chưa được hài lòng bởi thái độ tiếp dân, tác phong làm việc hoặc bị “hành”, vòi vĩnh, nhũng nhiễu... có thể phán ánh trực tiếp đến lãnh đạo của cán bộ bằng việc nhấn nút tại máy tự động để đánh giá vào tên hoặc hình ảnh của cán bộ, công chức đó trên màn hình hiển thị.
Cắt băng khánh thành Hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân đặt tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Ảnh: K GỬIH –TTXVN
 
Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép điều tra nguyên nhân một cách nhanh chóng những mặt còn tồn tại để chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
 
Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống thông minh Đậu Trọng Hiển cho biết: Công ty vinh dự được chung tay với tỉnh Bình Phước trong việc phát triển chính phủ kiến tạo, qua việc tài trợ cho Trung tâm hành chính công thị xã Phuớc Long Hệ thống máy đo lường sự hài lòng của nguời dân. Đây là một bước khởi đầu trong việc đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc xây dựng xã hội tốt đẹp và vững mạnh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống thông minh là công ty công nghệ đầu tư nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới nhất về 4.0 như trí tuệ nhân tạo, Internet of thing, Blockchain nhằm cung cấp giải pháp đột phá áp dụng cho thành phố thông minh, chính phủ thông minh và trường học thông minh. Công ty cũng nghiên cứu xây dựng sản phẩm hệ thống đánh giá chất lượng trong nhiều năm, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý hành chính công, giải pháp dùng công nghệ 4.0 để cập nhật tức thời thông tin đo lường sự hài lòng của người dân.
Hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân đặt tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Ảnh: K GỬIH - TTXVN
 
Có mặt tại buổi đưa Hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân, ông Đặng Văn Hạnh, người dân phường Thác Mơ phấn khởi cho biết: Đây là hệ thống mới mẻ đối với người dân ở đây. Hệ thống này sẽ giúp cho chúng tôi thuận tiện trong việc đánh giá sự hài lòng của cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, việc quyết các thủ tục hành chính cho người dân ngày càng tốt hơn.
 
Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, Mai Xuân Cường khẳng định: Việc đo lường mức độ hài lòng của người dân với cơ quan hành chính là cần thiết nhằm khẳng định chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với người dân. Qua đó từng bước cải cách, đổi mới về cách thức làm việc, xây dựng năng lượng phù hợp trong công cuộc phát triển một chính phủ kiến tạo. Đây còn là bước khởi đầu trong việc đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc xây dựng xã hội tốt đẹp và vững mạnh để mỗi cán bộ, công chức, viên chức - người thực thi công vụ nắm bắt để chấn chỉnh việc thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao.
 
Ngoài ra, tại UBND phường Tân Xuân (thành phố Đổng Xoài), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống thông minh cũng tài trợ Hệ thống đo lường sự hài lòng của người dân./.
  K GỬI H

Đề xuất