Bình đẳng giới giúp vùng dân tộc thiểu số phát triển

Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển nên vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Phụ nữ đã có nhiều đóng góp tích cực, có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.    

 Cán bộ Chi hội phụ nữ làng Khúc Na, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (Kon Tum) thăm hỏi các gia đình hội viên. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
   
Tuy nhiên, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bình đẳng giới đang gặp nhiều rào cản, phụ nữ dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn để phát triển mình. Nhiều hủ tục lạc hậu như phân biệt “việc đàn ông” và “việc đàn bà”, chế độ phụ hệ, phụ nữ không có quyền quyết định công việc trong gia đình, phụ nữ không cần học nhiều, công việc chính là sinh con đẻ cái, quanh quẩn nơi góc bếp… đã hạn chế tiềm năng phát triển của phụ nữ dân tộc thiểu số. Bất bình đẳng giới còn thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực: 74% hộ DTTS do nam giới đứng tên độc lập về quyền sử dụng đất,  tỷ lệ nữ DTTS tham gia hệ thống chính trị còn thấp, tính riêng cấp xã, tỷ lệ nữ DTTS tham chính chiếm 11,4% trong tổng số hơn 50% cán bộ người DTTS, tỷ lệ giữ chức vụ lãnh đạo thấp, đặc biệt là cấp trưởng là không vượt quá 10%. Ngoài ra, các chỉ số về bất bình đẳng giới còn thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác như: Giáo dục và đào tạo, y tế, trong gia đình, văn hóa thông tin...

Nội dung của đề án tập trung vào công tác truyền thông; đào tạo nâng cao năng lực; xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới với đối tượng áp dụng là đồng bào DTTS, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, công chức, viên chức công tác trên địa bàn vùng DTTS.

Giải quyết được bài toán về bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa… tạo động lực giúp đồng bào bớt được những khó khăn, ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương.
                                                                                                                                                                                              Hoàng Tâm

Đề xuất