Biểu dương các gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu ở Đồng Nai

Ngày 28/6, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ Tuyên dương, khen thưởng các gia đình dân tộc thiểu số đã tham gia tích cực vào phong trào học tập cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế.

Theo đó, 50 hộ gia đình người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho trên 64.500 hộ và hơn 198.700 người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được tuyên dương.

Bieu duong cac gia dinh dan toc thieu so tieu bieu o Dong Nai hinh anh 1Tuyên dương 50 gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Theo Ban Dân tộc tỉnh, Đồng Nai đã thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, công tác gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những gia đình người dân tộc thiểu số tiên phong, đi đầu trong học tập, rèn luyện, phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh.

Theo ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh cần phải nỗ lực, cố gắng, trong đó có vai trò quan trọng của gia đình người dân tộc thiểu số. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm về chính sách nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân…

Bieu duong cac gia dinh dan toc thieu so tieu bieu o Dong Nai hinh anh 2Đại diện một gia đình văn hoá tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị, các gia đình người dân tộc thiểu số trên địa bàn tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về công tác dân tộc. Các gia đình gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng xóm bản vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hóa tại địa bàn cư trú.

Lê Xuân

Tin liên quan

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Trân trọng, giữ gìn giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình

Từ bao đời nay, gia đình luôn là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa, ứng xử tốt đẹp của con người Việt Nam. Những giá trị đạo đức trong gia đình được lan tỏa thành giá trị xã hội, quốc gia, dân tộc. Vậy nên đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững.Đề xuất