​Biểu​ ​diễn​ ​diều​ ​nghệ​ ​thuật​ ​nhân ​lễ​ ​hội​ ​Nho​ ​và​ ​Vang​ ​Ninh​ ​Thuận​

Đây​ ​là​ ​hoạt​ ​động​ ​nằm​ ​trong​ ​tuần​ ​Lễ​ ​hội​ ​Nho​ ​và​ ​Vang​ ​Ninh​ ​Thuận​ ​năm​ ​2019​,​ ​phục​ ​vụ​ ​người​ ​dân​ ​và​ ​du​ ​khách​ ​nhằm​ ​quảng​ ​bá​ ​hình​ ​ảnh​ ​du​ ​lịch​ ​Ninh​ ​Thuận​.​ 
Biểu​ ​diễn​ ​diều​ ​“​bạch​ ​tuộc​”​ ​dài​ ​35​ ​mét​ ​tại​ ​bãi​ ​biển​ ​Bình​ ​Sơn​

Biểu​ ​diễn​ ​thả​ ​diều​ ​tại​ ​bãi​ ​biển​ ​Bình​ ​Sơn​ ​(​thành​ ​phố​ ​Phan​ ​Rang​ ​–​ ​Tháp​ ​Chàm​,​ ​Ninh​ ​Thuận​)​

Những​ ​cánh​ ​diều​ ​đủ​ ​màu​ ​sắc​ ​tại​ ​buổi​ ​biểu​ ​diễn​.​


​Lễ​ ​hội​ ​diễn​ ​ra​ ​đến​ ​hết​ ​ngày​ ​28​/​4​/​2019​.​

Tin và ảnh: Nguyễn​ ​Thành​ ​-​ ​TTXVN


Đề xuất