Biến đổi khí hậu: Trồng ngô, đậu trên đất hạn giúp người dân cải thiện cuộc sống

 Ngoài ra, Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp còn làm cầu nối để các doanh nghiệp ở miền Trung tiếp cận với người dân làm mô hình để tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch. Hiện nay ngô và đậu đang trong độ thu hoạch, chắc chắn mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo được an ninh lương thực cho đồng bào trước tác động khôn lường của hạn hán. Hiệu quả từ mô hình cũng sẽ giúp đồng bào thay đổi tư duy, tập quán sản xuất, góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả về môi trường.
 
 Viện nông nghiệp tổ chức tập huấn cho người dân làm mô hình
trồng ngô, đậu xanh trên đất hạn.

 Cán bộ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn người dân chăm sóc ngô.

Cán bộ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn người dân chăm sóc ngô. 

Cán bộ Viện nông nghiệp hướng dẫn người dân
trồng đậu xanh theo mô hình. 

 Ngô trồng trên đất hạn sắp đến thời kỳ thu hoạch. 


 

 

Đề xuất