BIDV tài trợ 15 tỷ đồng xây dựng 5 trường mầm non tại tỉnh Thái Nguyên

Lễ ký kết về việc Ngân hàng BIDV tài trợ xây dựng 5 trường mầm non  ở Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên – TTXVN

Theo chương trình đã được ký kết, từ nguồn vốn của BIDV, UBND tỉnh Thái Nguyên phân bổ cho việc đầu tư xây dựng 5 trường mầm non thuộc các xã miền núi, vùng cao, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Khôi Kỳ (huyện Đại Từ), Văn Lăng (huyện Đồng Hỷ), Lương Phú (huyện Phú Bình), Cổ Lũng (huyện Phú Lương) và Nghinh Tường (huyện Võ Nhai). Số kinh phí tài trợ nhằm mục đích xây dựng trường lớp, không bao gồm chi phí san lấp, đền bù giải phóng mặt bằng trên cơ sở các dự án công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được UBND các huyện phê duyệt theo quy định

Đề xuất