Bế mạc Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngay tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự bế mạc Phiên họp thứ 5 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại miền Trung với mức quyên góp mỗi người ít nhất là 1 ngày lương. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: Ủy ban thường vụ Quốc hội chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra đối với đồng bào miền Trung; đồng thời yêu cầu các địa phương, các bộ, ngành tập trung có những giải pháp khắc phục hậu quả, giúp nhân dân vùng bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. 

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 5 đã hoàn thành với nhiều nội dung quan trọng. Thứ nhất là cho ý kiến về việc đánh giá kết quả Kỳ họp thứ hai và bước đầu chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh báo cáo về đánh giá kết quả Kỳ họp thứ hai gửi các đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến Chương trình kỳ họp thứ ba để xin ý kiến các cơ quan hữu quan và đại biểu Quốc hội; đồng thời đề nghị thực hiện nghiêm túc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng thời gian cho nội dung chất vấn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội giữa hai kỳ họp để đảm bảo tuyên truyền một cách toàn diện, hài hòa các hoạt động của Quốc hội tới cử tri cả nước. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau kết thúc phiên họp, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ triển khai các kết luận của phiên họp và tích cực chuẩn bị các nội dung trong Chương trình Phiên họp thứ sáu, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến vào ngày 9-11/1/2017. 

 


Đề xuất