Bế mạc phiên họp 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bế mạc phiên họp thứ 37. Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật an toàn thông tin, Luật phí, lệ phí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam; cho ý kiến các dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết luận nhấn mạnh các cơ quan hữu quan cần chuẩn bị chu đáo các nội dung cho Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa 13 sẽ diễn ra vào tháng Năm tới.
Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2016.


 


Đề xuất