Bế mạc Đại hội đồng IPU-132: Thông qua Tuyên bố Hà Nội

Tham dự và điều hành lễ bế mạc có: Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Saber Chowdhury; Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch IPU-132 Nguyễn Sinh Hùng; Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chungong, cùng đông đảo lãnh đạo nghị viện, nghị sĩ các nước tham dự IPU-132.

Các đại biểu thông qua Tuyên bố Hà Nội

Sau khi Chủ tịch IPU Saber Chowdhury trình bày những điểm chính của Tuyên bố Hà Nội, Chủ tịch IPU-132 Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố thông qua văn kiện chính thức của IPU-132. 

Lời nói đầu của Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng ta, nghị sĩ đến từ 133 nước và 23 tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực, tề tựu tại Hà Nội, Việt Nam đã xem xét lại các mục tiêu phát triển bền vững đang nổi lên và xem xét vai trò của mình để đạt được các mục tiêu này. Đây là Tuyên bố của chúng ta”.

Tuyên bố nhấn mạnh: Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ về công nghệ, y tế, tri thức và của cải vật chất, nhưng sự chênh lệch đã tồn tại từ rất lâu về kinh tế và xã hội vẫn đang ngày càng tăng, gây tổn hại cho toàn bộ hành tinh, nhiều nước trên thế giới chưa được hưởng thành quả của sự phát triển. 

Tuyên bố nêu rõ, kinh nghiệm trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cho thấy, chỉ với ý chí chính trị, sự lãnh đạo mạnh mẽ và vai trò làm chủ của quốc gia mới có thể đạt được những cam kết quốc tế. Là nghị sĩ, chúng ta có nghĩa vụ phải hành động. 

Việc thông qua chương trình phát triển mới giai đoạn sau 2015 và những mục tiêu phát triển bền vững vào tháng 9 năm 2015 này sẽ đem lại cơ hội có một không hai để ứng phó với các thách thức toàn cầu, sử dụng cách tiếp cận phổ cập và toàn diện áp dụng cho tất cả các quốc gia và gắn vấn đề xóa đói nghèo với phát triển bền vững.

Tuyên bố khẳng định lại tầm nhìn về sự phát triển bền vững lấy người dân làm trung tâm dựa trên việc thực hiện tất cả các quyền con người, nhằm xóa nghèo dưới mọi hình thức, và xóa bỏ bất bình đẳng, từ đó trao quyền cho mỗi cá nhân phát huy được hết tiềm năng của họ. Điều này đòi hỏi phải có hòa bình và an ninh quốc tế, dựa trên sự tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch IPU-132 tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU - 132. Ảnh: TTXVN 

Tuyên bố cho biết, cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm đòi hỏi phải có công bằng trong lĩnh vực môi trường: Hành tinh và tất cả hệ sinh thái phải được xem là tài sản chung của toàn thể nhân loại hiện nay và trong tương lai. Con người phải là động lực cho tất cả các chính sách phát triển bền vững, và các tiến bộ cần được đánh giá không chỉ bằng GDP mà còn các biện pháp khác.

Tuyên bố khẳng định cam kết của các nghị sĩ trong việc nỗ lực hết mình tăng cường vai trò quốc gia làm chủ các mục tiêu phát triển bền vững , cụ thể là phổ biến các mục tiêu trên cho cử tri của mình.

Tuyên bố nêu rõ về hành động: “Là nghị sỹ, chúng ta phải ủng hộ những nỗ lực nhằm hoàn tất những mục tiêu trên cơ sở tôn trọng đặc điểm riêng của mỗi quốc gia. Trách nhiệm của chúng ta là rõ ràng, đó là: Đảm bảo các chính phủ có trách nhiệm với những mục tiêu mà họ cam kết thực hiện, và đảm bảo các luật và ngân sách liên quan được thông qua”. 

Phát biểu bế mạc, thay mặt Liên minh Nghị viện Thế giới, Chủ tịch Saber Chowdhury bày tỏ cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc chuẩn bị, đón tiếp Đoàn đại biểu nghị sĩ các nước về tham dự IPU-132.

Phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội đồng IPU-132, gửi lời chào đoàn kết hợp tác và đầy thân ái, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, sau 5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng IPU-132 đã thành công tốt đẹp. Những kết quả quan trọng nhất của Đại hội đồng đã được thể hiện qua Tuyên bố Hà Nội - một văn kiện thể hiện nguyện vọng và cam kết của IPU và các nghị viện thành viên trong việc xây dựng và thúc đẩy thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà Liên hợp quốc đang xây dựng cho đến năm 2030. Tuyên bố Hà Nội sẽ được gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 năm nay; là cơ sở cho việc đề xuất phương hướng và trách nhiệm của các nghị viện trong việc thúc đẩy thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững mới, góp phần vào việc bảo vệ hòa bình, tăng cường hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia, các nghị viện và thúc đẩy bước phát triển mới của cộng đồng quốc tế giai đoạn sau 2015./. 


Đề xuất