Bầu cử QH & HĐND: Đắk Lắk thống nhất về dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu ứng cử

Ngày 9/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bau cu QH & HDND: Dak Lak thong nhat ve du kien so luong, co cau dai bieu ung cu hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Theo dự kiến, số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh được phân bổ là 9 đại biểu, trong đó đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 4.

Dự kiến, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: tổng số đại biểu được bầu là 75, trong đó số đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 44, ở địa phương là 31. Số người được giới thiệu để hiệp thương lần thứ nhất là 140, trong đó số người ứng cử thuộc cơ quan cấp tỉnh là 44, số người ứng cử ở địa phương là 96.

Cơ cấu kết hợp như sau: đại biểu nữ gồm 49 người (35%), đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) là 21 người (15%), đại biểu ngoài Đảng là 14 người (10%), đại biểu thuộc dân tộc thiểu số là 49 người (35%), đại biểu tôn giáo là 7 người (5%), đại biểu tái cử là 64 người (75,3% tổng số đại biểu đầu nhiệm kỳ 2016-2021).

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao và biểu quyết thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh Dũng - Bá Lục

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân

Ngày 21/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 21/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Đề xuất