Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình và Vĩnh Long

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình đã bầu ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Hoàng Văn Tứ và ông Đinh Hữu Dực giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND tỉnh cũng ra Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc, bầu Trưởng, phó Ban Dân tộc, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội và bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. 

 Ông Nguyễn Văn Quang (đứng giữa) Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016- 2021 tặng hoa chúc mừng bốn Phó Chủ tịch UBND tỉnh tái cử nhiệm kỳ mới. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN

HĐND tỉnh Hòa Bình bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI; các ông Bùi Văn Cửu, Bùi Văn Khánh, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Văn Dũng tái cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021./. 

* Ngày 20/6, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

Với 48/49 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 97,95%), ông Trương Văn Sáu, sinh năm 1959, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu là ông Bùi Văn Nghiêm và ông Nguyễn Minh Dũng. Các chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban của 3 Ban HĐND tỉnh khóa IX (gồm Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, Ban Pháp chế) và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX cũng được kiện toàn tại kỳ họp. 

Ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Ảnh: Minh Tuấn- TTXVN


Với 48/49 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 97,95%), ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1959, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu là ông Lê Quang Trung, ông Lữ Quang Ngời và ông Trần Hoàng Tựu (đều là Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII). Kỳ họp cũng đã bầu 19 ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Long khóa IX và 33 Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021. 
 
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Minh Tuấn- TTXVN
Đề xuất