Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Bính Thân 2016.

Theo Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, năm 2016, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, trong đó Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) là lực lượng nòng cốt. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai bão, lũ và chung sức xây dựng nông thôn mới. “Tiếp tục xây dựng HQNDVN cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoạt động đối ngoại quân sự… Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đặc công Hải quân sẽ tập trung vào tháng 3 và dịp kỷ niệm ngày 13/4/2016”, Phó Chính ủy Hải quân nhấn mạnh.

Năm 2015, cán bộ, chiến sĩ HQNDVN đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất chính xác, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển. Nâng cao chất lượng kiểm soát vùng biển, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng. Tiếp tục tiếp nhận và huấn luyện làm chủ trang bị vũ khí mới hiện đại ở mức cao hơn. Bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh tế, thăm dò, khai thác dầu khí. Chủ động triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứa chữa, điều trị, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ. Quân chủng thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc…

 


Đề xuất